Počet záznamů: 1  

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

  1. Barešová, Eva Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem : právní předpisy, komentář, judikatura / Eva Barešová, Petr Baudyš. -- 3. dopl. a přeprac. vyd. -- Praha : C.H.Beck, 2002. -- (Beckovy texty zákonů s komentářem). -- Obsahuje seznam použitých zkratek a rejstřík. -- ISBN : 80-7179-625-5 váz. Baudyš, Petr, 1951- komentář k zákonu * Česká republika * interpretace práva * katastr nemovitostí * legislativa * nabytí vlastnictví * nemovitost * vlastnictví

Počet záznamů: 1