Počet záznamů: 1  

Zákon o vodách (vodní zákon) č. 254/2001 Sb. s důvodovou zprávou a poznámkami

  1. Krecht, Jaroslav Zákon o vodách (vodní zákon) č. 254/2001 Sb. s důvodovou zprávou a poznámkami / Jaroslav Krecht. -- Vyd. 1. -- Praha : IFEC, 2002. -- (Edice Justis : modrá řada). -- ISBN : 80-86412-15-6 brož. legislativa * komentář k zákonu * povodeň * povrchová voda * spodní voda * vodní tok * Česká republika * vodní zdroje * vodohospodářské stavby * zachování zdrojů