Počet záznamů: 1  

Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti

  1. Vybrané Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti / uspořádaly Věra Novotná a Jana Šťastná. -- Vyd. 1. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. -- ISBN : 80-85529-85-8 brož. Šťastná, Jana. Novotná, Věra dítě * evropská konvence * Mezinárodní organizace práce * lidská práva * mezinárodní nástroj * mezinárodní úmluva OSN * ochrana dítěte * Organizace spojených národů * práva dítěte * Rada Evropy * rodina

Počet záznamů: 1