Počet záznamů: 1  

Ústavní soudnictví

  1. Wagnerová, Eliška, 1948- Ústavní soudnictví : vznik, význam a některé organizační a procesní aspekty v komparativním pohledu / Eliška Wagnerová. -- 1. vyd. -- Praha : Linde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 1996. -- ISBN : 80-7201-035-2 brož. Francie * interpretace práva * kontrola ústavnosti * Rakousko * rozhodovací pravomoc * Spojené království * Spojené státy * srovnávací právo * ústavní soud