Počet záznamů: 1  

Ústavní právo a státověda

  1. Pavlíček, Václav, 1934- Ústavní právo a státověda. I. díl, Obecná státověda / Václav Pavlíček a kol. -- Praha : Linde Praha - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 1998. -- (Edice Vysokoškolské právnické učebnice). -- Rejstř. -- ISBN : 80-7201-141-3 brož. nezávislost soudnictví * dělba pravomocí * hlava státu * legislativní proces * oddělení pravomocí * ombudsman * orgány veřejné správy * parlamentní zřízení * politická reprezentace * politická strana * právní stát * soudní pravomoc * soudní systém * srovnávací právo * systém mnoha politických stran * ústavní právo * volební systém * výkonná moc * zákonodárná moc