Počet záznamů: 1  

technika řízení

 1. Deskriptortechnika řízení
  Nedeskriptor management techniques
  technique de gestion
  Managementtechnik
  DYNAMICKÉ PROGRAMOVÁNÍ
  LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ
  MANAŽERSKÉ METODY
  METODY MANAGEMENTU
  METODY ŘÍZENÍ
  OPERAČNÍ VÝZKUM
  OPTIMALIZACE
  RACIONALIZACE
  SÍŤOVÁ ANALÝZA
  DYNAMIC PROGRAMMING
  LINEAR PROGRAMMING
  NETWORK ANALYSIS
  OPERATIONAL RESEARCH
  OPTIMIZATION
  RATIONALIZATION
  ANALYSE DE RÉSEAU
  OPTIMISATION
  PROGRAMMATION DYNAMIQUE
  PROGRAMMATION LINÉAIRE
  RATIONALISATION
  RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
  DYNAMISCHE PROGRAMMIERUNG
  LINEARE PROGRAMMIERUNG
  NETZPLANTECHNIK
  OPERATIONS RESEARCH
  OPTIMIERUNG
  RATIONALISIERUNG
  Podřazený deskr. kontrola managementu
  manažerské plánování
  organizační schéma
  informační systém pro potřeby řízení
  cyklus kontroly kvality
  Nadřazený deskr. 4021 management
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Kolektivní monografie
  (11) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (4) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - jdd
  předmětové heslo

  předmětové heslo

Počet záznamů: 1