Počet záznamů: 1  

mezivládní organizace

 1. Deskriptormezivládní organizace
  Nedeskriptor intergovernmental organisation
  organisation intergouvernementale
  zwischenstaatliche Organisation
  INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION
  Podřazený deskr. Britské společenství
  Rada pro celní spolupráci
  Rada pro Asii a Tichomoří
  Rada Evropy
  Evropské sdružení volného obchodu
  Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu
  Latinskoamerické sdružení volného obchodu
  Arabská liga
  Společenství jihovýchodních asijských národů
  Severozápadní atlantická rybářská organizace
  Anzus
  Asijská organizace pro produktivitu
  AMCO
  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
  Organizace středoamerických států
  Organizace amerických států
  Organizace arabských zemí vyvážejících ropu
  Organizace zemí vyvážejících ropu
  Organizace Varšavské smlouvy
  NATO
  Jihovýchodoasijský pakt
  Africká unie
  Plán z Kolomba
  Evropská kosmická agentura
  Výbor rozvojové pomoci
  Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu
  Unie středoafrických států
  Belgicko-lucemburská hospodářská unie
  Hospodářská a celní unie Evropy
  Západoevropská unie
  Unie afrických států
  Parlamentní unie pro Asii a Pacifik
  Benelux
  Banka pro mezinárodní platby
  Rada vzájemné hospodářské pomoci
  Východoafrické společenství
  Společenství karibských států
  Východoafrické hospodářské společenství
  Západoafrické hospodářské společenství
  Evropská konference ministrů dopravy
  Evropská organizace pro jaderný výzkum
  Rada severoatlantické spolupráce
  Společenství nezávislých států
  Mezinárodní organizace pro migraci
  Světová rada pro výživu
  skupina nejvyspělejších zemí světa
  Rioská skupina
  Světová celní organizace
  Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat
  Nadřazený deskr. 7621 mezivládní organizace
  MikrotezaurusMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (51) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (4) - Almanachy
  (3) - Biografie
  (7) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (15) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (19) - Ročenky - monografie
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Tezaury
  (1) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo

Počet záznamů: 1