Počet záznamů: 1  

Zákoník práce

 1. SYS167691
  LBL
   
  00000nam--2200000---450-
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20190423105537.8
  007
   
  tu
  008
   
  160205s2016||||xr-----e-l----000-0-cze||
  020
   
  $a 978-80-7263-992-2 $q vázáno
  040
   
  $a ABA011 $b cze $9 2 $e RDA
  041
   
  $a cze
  044
   
  $a xr $c CZ
  084
   
  $a 1206
  084
   
  $a 4426
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0059262 $a Andraščíková, Mária $4 aut
  245
  10
  $a Zákoník práce : $b prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem : k 1.1.2016 / $c Mária Andraščíková, Pavla Hloušková, Eva Hofmannová, Pavel Knebl, Zdeněk Schmied, Ludmila Tomandlová, Ladislav Trylč
  250
   
  $a 10. aktualizované vydání
  264
  -1
  $a Olomouc : $b ANAG, $c 2016
  300
   
  $a 1271 stran ; $c 21 cm
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  490
  1-
  $a Práce, mzdy, pojištění
  500
   
  $a Aktuální znění zákoníku práce s komentářem a dalšími předpisy na základě stavu k 1.1.2016
  520
  2-
  $a Dnem 1. 10. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Základní důvod této novelizace zákoníku práce je patrný již ze samotného názvu této právní normy, tj. v souvislosti se zrušením zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců zařadit ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání z přechodných ustanovení zákoníku práce do nově koncipované části jedenácté nazvané „Náhrada majetkové a nemajetkové újmy“. Tato systematická změna je výrazem samostatnosti pracovněprávní úpravy uvedených náhrad ve vztahu k občanskému zákoníku. Z hlediska subsidiarity občanského zákoníku k zákoníku práce je naopak významná změna, kterou uvedený zákon přinesl do základních zásad pracovněprávních vztahů. Od 1. 10. 2015 se i zásada „spravedlivého odměňování zaměstnance“ řadí mezi „hlediska charakterizující veřejný pořádek v pracovním právu“ (s důsledky absolutní neplatnosti právního jednání, které je v rozporu s veřejným pořádkem – tedy i s uvedenou zásadou). Z dalších změn je možno uvést právní úpravu předpokladu „veřejné prospěšnosti“ odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, státní finanční podporu sociálního dialogu na krajské a celostátní úrovni, stanovení možnosti jednostranného skončení základního pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce a změny vyvolané právní úpravou v jiných oblastech, zejména terminologické změny reagující na názvosloví zákona o specifických zdravotních službách.
  650
  14
  $7 par_us_entry*0008208 $a pracovní právo
  650
  14
  $7 par_us_entry*0013870 $a zákoník práce
  650
  14
  $7 par_us_entry*0004784 $a legislativa
  650
  14
  $7 par_us_entry*0021183 $a komentář k zákonu
  650
  14
  $7 par_us_entry*0015512 $a Česká republika
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0046647 $a Hloušková, Pavla $4 aut
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0066845 $a Hofmannová, Eva $4 aut
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0063138 $a Knebl , Pavel, $d 1950- $4 aut
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0053410 $a Schmied, Zdeněk $4 aut
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0011198 $a Tomandlová, Ludmila $4 aut
  700
  1-
  $7 par_us_auth*0001854 $a Trylč, Ladislav $4 aut
  830
  -0
  $a Práce, mzdy, pojištění $7 par_us_auth*0037214