Počet záznamů: 1  

Ústava České republiky

 1. SYS144731
  LBL
   
  01708nam--2200445---450-
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20161124095659.6
  007
   
  tu
  008
   
  060320s¦¦¦¦¦¦¦¦xr-----e-l----000-0-cze||
  020
   
  $a 978-80-7208-876-8 $q brož.
  040
   
  $a ABA011 $b cze $9 2
  041
   
  $a cze
  044
   
  $a xr $c CZ
  084
   
  $a 1206
  084
   
  $a 1236
  245
  00
  $a Ústava České republiky ; $b Listina základních práv a svobod ; $b Parlament, ministerstva ; $b Ombudsman ; $b Antidiskriminační zákon : $b podle stavu k 5.9.2011
  264
  -1
  $a Ostrava : $b Sagit : $b [2011]
  300
   
  $a 208 s. ; $c 24 cm
  490
  1-
  $a ÚZ : úplné znění $v č. 856
  500
   
  $a Obsah: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky--Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky--Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky--Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky-- Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání symbolů České republiky a o změně některých zákonů--Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu--Sdělení Ústavního soudu č. 202/2009 Sb.--Sdělení Ústavního soudu č. 312/2009 Sb., o přijetí usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády--Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny--Zákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky--Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu--Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv--Nařízení vlády č. 165/2000 Sb., o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv--Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů--Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky--Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky--Ústavní zákon č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky--Ústavní zákon č. 74/1997 Sb., o změnách státních hranic se Slovenskou republikou--Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky--Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky--Ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů--Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny--Zákon č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony--Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon)--Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
  504
   
  $a Obsahuje odkazy na související zákony
  650
  14
  $7 par_us_entry*0012650 $a ústava
  650
  14
  $7 par_us_entry*0012651 $a ústavní právo
  650
  14
  $7 par_us_entry*0014798 $a Charta lidských práv
  650
  14
  $7 par_us_entry*0006928 $a ombudsman
  650
  14
  $7 par_us_entry*0006197 $a národní parlament
  650
  14
  $7 par_us_entry*0007074 $a orgány veřejné správy
  650
  14
  $7 par_us_entry*0011191 $a rovné zacházení
  650
  14
  $7 par_us_entry*0015512 $a Česká republika
  830
  -0
  $a ÚZ : úplné znění $7 par_us_auth*0035657

Počet záznamů: 1