Počet záznamů: 1  

Kolektivní právní ochrana ve vybraných členských státech EU

 1. SYS0178753
  LBL
   
  01790nam--2200433-i-4500
  003
   
  CZ-PrPKS
  005
   
  20190926134925.3
  007
   
  tu
  008
   
  980708s2019----xr-----f------000-0-cze--
  040
   
  $a ABA011 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a cze $b eng
  084
   
  $a 1236
  084
   
  $a 1221
  100
  1-
  $7 par_us_auth*0068988 $a Nezkusilová, Darina $4 aut
  245
  10
  $a Kolektivní právní ochrana ve vybraných členských státech EU / $c Darina Nezkusilová
  264
  -1
  $a Praha : $b Kancelář Poslanecké sněmovny, $c 2019
  300
   
  $a 27 stran ; $c 30 cm
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  490
  1-
  $a Srovnávací studie ; $v č. 5.378
  500
   
  $a Název z obálky
  500
   
  $a Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  500
   
  $a Na obálce: únor 2018/červenec 2019
  504
   
  $a Obsahuje bibliografické odkazy
  520
  2-
  $a Práce se zabývá kolektivní právní ochranou ve vybraných zemích EU. Nejdříve se stručně věnuje dosavadnímu vývoji právní úpravy na úrovni EU, kde bylo s ohledem na komplexnost této problematiky a rozdílnost právních řádů a právních tradic jednotlivých členských států přijato prozatím pouze doporučení, z něhož vyplývají zásady, na nichž by členské státy měly své systémy kolektivní právní ochrany založit, pokud se je rozhodnou ve svých právních řádech zavést. Právní úprava kolektivní právní ochrany se v členských státech v mnoha aspektech liší. Rozdílné jsou např. oblasti práva, v nichž lze v jednotlivých členských státech kolektivní právní ochranu uplatňovat. Tyto oblasti zpravidla zahrnují ochranu investorů, ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí nebo ochranu hospodářské soutěže, avšak jednotlivé členské státy kolektivní právní ochranu zpravidla připouštějí jen v některých z těchto oblastí, přičemž mezi nimi existují rozdíly v tom, o které oblasti se jedná. Nejednotnost lze spatřovat i v tom, jaké nároky lze prostřednictvím kolektivní žaloby uplatnit. V některých členských státech lze podat pouze zdržovací žalobu, jejímž cílem je dosáhnout soudního zákazu určitého protiprávního jednání podnikatele, v jiných je naopak možné podat i žalobu na náhradu škody. V členských státech existují různé přístupy i k aktivní legitimaci subjektů, které mohou žalobu jménem skupiny poškozených nebo v jejich zastoupení podat. V neposlední řadě mezi členskými státy existují různé přístupy i v tom, jakým způsobem se poškození připojují ke skupině žalujících. Kolektivní právní úprava může být založena buď na principu „opt-in“, kdy se poškození ke skupině žalujících připojují na základě svého aktivního projevu vůle nebo naopak na principu „opt-out“, podle něhož jsou poškození automaticky součástí žalující skupiny, pokud výslovně neprojeví svoji vůli ji opustit. Existují i členské státy, v nichž je kolektivní právní ochrana založena na kombinaci obou těchto přístupů. Práce se stručně zabývá i otázkami náhrady nákladů řízení, možnostmi financování kolektivní právní ochrany ze strany třetího subjektu a rozdělení vymoženého nároku na náhradu škody mezi poškozené.
  650
  07
  $7 par_us_entry*0008276 $a právo na spravedlnost
  650
  07
  $7 par_us_entry*0010895 $a společný zájem
  650
  07
  $7 par_us_entry*0008973 $a přístup k soudu
  650
  07
  $7 par_us_entry*0014030 $a členský stát EU
  650
  07
  $7 par_us_entry*0010632 $a Belgie
  650
  07
  $7 par_us_entry*0006324 $a Německo
  650
  07
  $7 par_us_entry*0009144 $a Rakousko
  650
  07
  $7 par_us_entry*0002132 $a Francie
  650
  07
  $7 par_us_entry*0003744 $a Itálie
  650
  07
  $7 par_us_entry*0006442 $a Nizozemsko
  650
  07
  $7 par_us_entry*0008006 $a Polsko
  650
  07
  $7 par_us_entry*0010997 $a srovnávací studie
  710
  2-
  $7 par_us_auth*0048307 $a Parlamentní institut $4 oth
  710
  1-
  $7 par_us_auth*0045414 $a Česko. $b Parlament. $b Poslanecká sněmovna $4 oth
  830
  -0
  $7 par_us_auth*0066714 $a Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; $v č. 5.378
  856
  40
  $a Parlamentní institut - studie (plný text) $u http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?lp=1